@InCollection{Jurkowska:2013,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Potencjał społeczno-gospodarczy obwodów Białorusi",
  pages     = "339--350",
  year      = "2013",
  booktitle = "Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska, ISBN: 9788363400941",
  editor    = "red. nauk. Ewa Małuszyńska",
  publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
  address   = "Poznań",
}