@InCollection{Jurkowska:2012,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Możliwości kształtowania relacji w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Euopejskiej na lata 2014-2020",
  pages     = "270--279",
  year      = "2012",
  booktitle = "Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, ISBN: 9788360389268",
  editor    = "pod red. Bernadetty Nitschke i Kamila Glinki",
  publisher = "Wydawnictwo Majus",
  address   = "Zielona Góra",
}