@InCollection{Jurkowska:2010,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Procesy demograficzne oraz ich uwarunkowania na pograniczu polsko-niemieckim",
  pages     = "419--430",
  year      = "2010",
  booktitle = "Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne., ISBN: 9788372855572",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Kosiedowski",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}