@InCollection{Jurkowska:2009,
  author  = "B. Jurkowska and W. Kosiedowski",
  title     = "Raport z badań ankietowych: współpraca transgraniczna we wschodniej Polsce",
  pages     = "291--373",
  year      = "2009",
  booktitle = "Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna Polski Wschodniej i państw s±siednich w kontek¶cie integracji europejskiej, ISBN: 9788323123415",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Kosiedowski",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}