@InCollection{Jurkowska:2008,
  author  = "B. Jurkowska and W. Kosiedowski",
  title     = "Położenie przygraniczne jako szansa rozwoju północno-wschodniej Polski w warunkach integracji europejskiej (w świetle badań ankietowanych)",
  pages     = "355--372",
  year      = "2008",
  booktitle = "Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, ISBN: 9788373783577",
  editor    = "red. nauk. Z. Strzelecki",
  publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw.",
  address   = "Warszawa",
}