@InCollection{Jurkowska:2008,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Polsko-słowacko-ukraiński region transgraniczny. Perspektywy współpracy",
  pages     = "115--130",
  year      = "2008",
  booktitle = "Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontek¶cie integracji europejskiej, ISBN: 9788372854384",
  editor    = "red. nauk. Aranka Ignasiak- Szulc, Wojciech Kosiedowski",
  publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
  address   = "Toruń",
}