@InCollection{Jurkowska:2008,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Euroregionalizm jako forma aktywizacji pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie województwa lubuskiego)",
  pages     = "277--287",
  year      = "2008",
  booktitle = "Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, ISBN: 9788388336652",
  editor    = "red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek",
  publisher = "Pro Libris",
  address   = "Zielona Góra",
}