@InCollection{Jurkowska:2008,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Znaczenie współpracy transgranicznej w kontek¶cie integracji europejskiej w opinii mieszkańców województwa lubuskiego",
  pages     = "267--275",
  year      = "2008",
  booktitle = "Gospodarka społeczna w Europie, ISBN: 9788392547037",
  editor    = "red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska",
  publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
  address   = "Wrocław",
}