@InCollection{DzikuŠ:2018,
  author  = "M. DzikuŠ and M. DzikuŠ",
  title     = "The analysis of opportunities to reduce low emissions in the Middle Odra using LCA techniques",
  pages     = "150--162",
  year      = "2018",
  booktitle = "Spo│eczne i ekologiczne pogranicza : monografia, ISBN: 9788364249914",
  editor    = "red. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Bada˝ i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Pozna˝ska",
  address   = "Gorzˇw Wlkp., Pozna˝",
}