@InCollection{Burda:2018,
  author  = "B. Burda and B. Husak",
  title     = "Gotthelf (Gotthilf) Samuel Steinbart (1738-1809) - Propagator nowoczesnej idei nauczania i wychowania w drugiej połowie XVIII stulecia na pograniczu brandenbursko-śląskim",
  pages     = "143--156",
  year      = "2018",
  booktitle = "Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehtenrepublik. Slezská Védecká Obec, ISBN: 9788379773534",
  editor    = "red. nauk. Marek Hałub",
  publisher = "Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza ATUT",
  address   = "Dresden-Wrocław",
  series    = "Res Publica Doctorum Silesiaca",
  volume    = "vol. 8",
}