@InCollection{Adaszyńska:2018,
  author  = "E. Adaszyńska and M. Kuncewicz",
  title     = "Studenci z niepełnosprawnością w środowisku akademickim szkoły wyższej",
  pages     = "99--141",
  year      = "2018",
  booktitle = "Health - an interdisciplinary study, ISBN: 978-9955-19-917-5",
  editor    = "ed. Lidia Kataryńczuk-Mania, Małgorzata Przybysz-Zaremba",
  publisher = "Mkolas Romeris University in Vilnius",
  address   = "Vilnius",
}