@InCollection{Kania:2018,
  author  = "A. Kania",
  title     = "Karnoprawna ochrona mieszkania jednostki. Rozważania na tle teorii i praktyki sądowej",
  pages     = "213--231",
  year      = "2018",
  booktitle = "Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, ISBN: 9788378423263",
  editor    = "red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Acta Iuridica Lebusana : Vol. 8",
}