@InCollection{Jakubowska:2018,
  author  = "I. Jakubowska",
  title     = "Sięganie przez młodzież gimnazjalną po substancje psychoaktywne takie jak: alkohol, narkotyki oraz papierosy",
  pages     = "47--55",
  year      = "2018",
  booktitle = "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VIII, ISBN: 9788365917706",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}