@InCollection{Dudek:2018,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Dlaczego uczymy etyki? Maria Ossowska jako współtwórca dyscypliny akademickiej",
  pages     = "271--288",
  year      = "2018",
  booktitle = "W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, ISBN: 9788378423331",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}