@InCollection{Łoziński:2018,
  author  = "K. Łoziński",
  title     = "Rozszerzony ageizm? Wykluczenie społeczne opiekunów osób starszych dotkniętych chorobą Alzheimera",
  pages     = "104--111",
  year      = "2018",
  booktitle = "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część III, ISBN: 9788365917874",
  editor    = "red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}