@InCollection{Adaszyńska:2018,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Przestrzeń bibliotek - jej aspekty i przeobrażenia",
  pages     = "15--38",
  year      = "2018",
  booktitle = "Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, ISBN: 9788393257614",
  editor    = "red. nauk. Scholastyka Baran i Katarzyna Bikowska",
  publisher = "Biblioteka Uniwersytecka UWM",
  address   = "Olsztyn",
}