@InCollection{Baron-Polańczyk:2018,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and G. Jaskuła",
  title     = "Bezpieczna praca a szkolenia BHP - na przykładzie pracowników robotniczych Państwowej Straży Pożanej",
  pages     = "87--101",
  year      = "2018",
  booktitle = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5, ISBN: 9788395061301",
  editor    = "red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska",
  publisher = "Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne",
  address   = "Zielona Góra",
}