@InCollection{Borawski:2018,
  author  = "S. Borawski and B. Niesporek-Szamburska",
  title     = "Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie",
  pages     = "653--656",
  year      = "2018",
  booktitle = "Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, ISBN: 9788322631379",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
}