@InCollection{Górny:2006,
  author  = "K. Górny",
  title     = "Normy krajowe a zgodność towaru z umową międzynarodowej sprzedaży towarów",
  pages     = "155--167",
  year      = "2006",
  booktitle = "Prawo wobec wyzwań współczesności. T.3, ISBN: 8392188950",
  editor    = "red. P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik",
  publisher = "Wydział Prawa i Administracji UAM",
  address   = "Poznań",
}