@InCollection{Gorzelana:2017,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = ""Na jedną melodię" - o dwóch najpopularniejszych tekstach polskiego oświecenia",
  pages     = "99--111",
  year      = "2017",
  booktitle = "Język Polski i Kultura. Tom 3 : W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych, ISBN: 9788055713816",
  editor    = "red. nauk. Anita Račákova",
  publisher = "Wydawnictwo Belianum",
  address   = "Bańska Bystrzyca",
}