@InCollection{Kowalski:2018,
  author  = "S. Kowalski",
  title     = "Obowiązek ustalenia istnienia stosunku pracy przez organ postępowania karnego",
  pages     = "115--125",
  year      = "2018",
  booktitle = "Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota, ISBN: 9788380857087",
  editor    = "red. T. Kuczyński, A. Jabłoński",
  publisher = "Difin",
  address   = "Warszawa",
}