@InCollection{Kowalski:2018,
  author  = "M. Kowalski and S. Kania and S. Śliwa",
  title     = "Perspektywa szkolna i środowiskowa standardów profilaktyki społecznej",
  pages     = "19--28",
  year      = "2018",
  booktitle = "Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki, ISBN: 9788378423430",
  editor    = "red. nauk. Miroslaw Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}