@InCollection{Borawski:2018,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Synteza dziejów polszczyzny a możliwości integracji badań",
  pages     = "17--31",
  year      = "2018",
  booktitle = "Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, ISBN: 9788322631379",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego",
  address   = "Katowice",
}