@InCollection{Gorzelana:2018,
  author  = "J. Gorzelana and A. Urban-Podolan",
  title     = "Religioznaâ leksika kak otraženie hristianskogo mirovozzreniâ geroev povesti Valentina Rasputina "Proščanie s Materoj" i ee pol'skogo perevoda",
  pages     = "147--163",
  year      = "2018",
  booktitle = "Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, ISBN: 9788378423348",
  editor    = "red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}