@InCollection{Sałamaj:2018,
  author  = "M. Sałamaj and M. Patalas",
  title     = "Alternatywny system pomiarowy do kontroli procesu tłoczenia na gorąco",
  pages     = "35--48",
  year      = "2018",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja, ISBN: 9788365200112",
  editor    = "red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 15",
}