@InCollection{Brzozowska-Mańkowska:2018,
  author  = "S. Brzozowska-Mańkowska and B. Piszczyłowa",
  title     = "Zatrudnienie personelu medycznego z niepełnosprawnościami szansą na zmniejszenia deficytu kadr medycznych w podmiotach leczniczych na przykładzie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o.",
  pages     = "245--266",
  year      = "2018",
  booktitle = "Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka, ISBN: 9788365466471",
  editor    = "red. nauk. Paweł Prüfer",
  publisher = "Akademia im. Jakuba z Paradyża",
  address   = "Gorzówk Wielkopolski",
}