@InCollection{Kowalski:2019,
  author  = "S. Kowalski",
  title     = "Faktura jako przedmiot bezpośredniego działania sprawcy czynu zabronionego stypizowanego w art. 271a § 1 KK",
  pages     = "55--66",
  year      = "2019",
  booktitle = "Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, ISBN: 9788381581615",
  editor    = "red. S. Kowalski, H. Paluszkiewicz, O. Włodkowski",
  publisher = "C.H. Beck",
  address   = "Warszawa",
}