@InCollection{Kowalski:2019,
  author  = "S. Kowalski",
  title     = "Pozakodeksowe prawo wykroczeń : zagadnienia szczególne",
  pages     = "610--674",
  year      = "2019",
  booktitle = "Reforma prawa wykroczeń, ISBN: 9788381583138",
  editor    = "red. P. Daniluk",
  publisher = "Wydaw. C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "T. 1",
}