@InCollection{Kowalski:2018,
  author  = "S. Kowalski",
  title     = "Utrwalenie czynności wyjaśniających w formie notatki urzędowej",
  pages     = "41--54",
  year      = "2018",
  booktitle = "Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego, ISBN: 9788380616264",
  editor    = "red. A. Mezglewski, M. Skwarzyński",
  publisher = "Wydaw. KUL",
  address   = "Lublin",
}