@InCollection{Mróz:2019,
  author  = "A. Mróz",
  title     = "Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie rozwojowo-adaptacyjnej",
  pages     = "109--120",
  year      = "2019",
  booktitle = "(Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 9788378423416",
  editor    = "red. nauk. Zdzislawa Janiszewska-Nieścioruk, Anna Mróz, Urszula Gembara",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}