@InCollection{Banaszewski:2018,
  author  = "K. Banaszewski and K. Bartosiak",
  title     = "Przegonię chmury: komunikowanie wizji, misji i warto¶ci na stronach WWW bibliotek akademickich",
  pages     = "21--34",
  year      = "2018",
  booktitle = "Biblioteka w chmurze czy chmury nad bibliotek±",
  editor    = "pod red. Tomasza Piestrzyńskiego i Justyny Jerzyk-Wojteckiej",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego",
  address   = "£ód¼",
}