@InCollection{Bonikowska:2019,
  author  = "I. Bonikowska and J. Jasik-Pyzdrowska and J. Hoffmann-Aulich",
  title     = "Czynniki stresogenne i motywacja zawodowa pielęgniarek w kontek¶cie problemu wypalenia zawodowego",
  pages     = "22--37",
  year      = "2019",
  booktitle = "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 6], ISBN: 9788362182794",
  editor    = "red. nauk. Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk",
  publisher = "Wydawnictwo Continuo",
  address   = "Wrocław",
}