@InCollection{Zimniak:2019,
  author  = "P. Zimniak",
  title     = "Ordo i chaos. Radykalizacja mas i elit",
  pages     = "233--257",
  year      = "2019",
  booktitle = "Sąsiedztwo zobowiązuje... : 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, ISBN: 9788365988294",
  editor    = "red. nauk. Hubert Orłowski, Ryszard Wryk",
  publisher = "Wydawnictwo Nauka i Innowacje",
  address   = "Poznań",
}