@InCollection{Kaczor:2018,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Jak uczestnicy dyskucji publicznych wypowiadają się o chciwości? Próba rekonstrukcji znaczenia",
  pages     = "111--130",
  year      = "2018",
  booktitle = "Media Business Culture. Media Image Creations - Image and Word : Medialne kreacje wizerunkowe - obraz i słowo, ISBN: 9788378657750",
  editor    = "ed. by Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
  address   = "Gdańsk",
  volume    = "Tom 2",
}