@InCollection{Jazownik:2019,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title     = "Formy obecności filmu w literaturze fikcjonalnej",
  pages     = "39--68",
  year      = "2019",
  booktitle = "Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze, ISBN: 9788378423591",
  editor    = "red. nauk. Dorota Kulczycka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume    = "tom 13",
}