@InCollection{Bazuń:2019,
  author  = "D. Bazuń and M. Kwiatkowski",
  title     = "Inter-Community. Towards a New Vision of Local Cohesion",
  pages     = "321--329",
  year      = "2019",
  booktitle = "Nové směry, trendy a inovace v sociální práci = New Trends and Innovations in Social Work : Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 21. ? 22. září 2018, ISBN: 9788074357459",
  editor    = "ed. by Daniela Květenská",
  publisher = "GAUDEAMUS",
  address   = "Hradec Králove",
}