@InCollection{Kilian:2019,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Epistemiczne układy odniesienia w nauce",
  pages     = "517--554",
  year      = "2019",
  booktitle = "Metodologia nauk. Część I: Czym jest nauka?, ISBN: 9788380617117",
  editor    = "red. Stanislaw Janeczek, Monika Walczak, Anna Starościc",
  publisher = "Wydawnictwo KUL",
  address   = "Lublin",
  series    = "Dydaktyka filozofii : T. IX",
}