@InCollection{Górny:2019,
  author  = "K. Górny",
  title     = "Sprzedaż na raty",
  pages     = "1709--1719",
  year      = "2019",
  booktitle = "Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353-626, ISBN: 9788381581400",
  editor    = "red. M. Gutowski",
  publisher = "Wydaw. C.H. Beck",
  address   = "Warszawa",
  edition   = "Wyd. 2",
  series    = "Duże Komentarze Becka",
}