@InCollection{Górny:2019,
  author  = "K. Górny",
  title     = "Umowa komisu",
  pages     = "471--486",
  year      = "2019",
  booktitle = "Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz do art. 627-1088, ISBN: 9788381581417",
  editor    = "red. M. Gutowski",
  publisher = "Wydaw. C.H. Beck",
  address   = "Warszawa",
  edition   = "Wyd. 2",
  series    = "Duże Komentarze Becka",
}