@InCollection{Kania:2019,
  author  = "A. Kania",
  title     = ""Popełnienie przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia" jako okoliczność wpływająca na wymiar kary. Rozważania na tle regulacji art. 53 $ 2 KK",
  pages     = "21--34",
  year      = "2019",
  booktitle = "Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 : zagadnienia wybrane, ISBN: 9788378423829",
  editor    = "red. H. Paluszkiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Acta Iuridica Lebusana : Vol. 11",
  volume    = "T. 2",
}