@InCollection{Kowalski:2019,
  author  = "S. Kowalski",
  title     = "Przepadek przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy przestępstwa - wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego",
  pages     = "89--100",
  year      = "2019",
  booktitle = "Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 : zagadnienia wybrane, ISBN: 9788378423829",
  editor    = "red. H. Paluszkiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Acta Iuridica Lebusana : Vol. 11",
  volume    = "T. 2",
}