@InCollection{Husak:2019,
  author  = "B. Husak",
  title     = "Obiecadło von Johann Ignaz Felbiger und Nauka polskiego pisania i czytania von Antoni Kiszewski - Versuch einer vergleichenden Analyse",
  pages     = "239--259",
  year      = "2019",
  booktitle = "Halle i Sulechów - ośrodki pietyzmu i edukacji : tło religijno-historyczne, powiązania europejskie, ISBN: 9788378423768",
  editor    = "red. B. Burda, A. Chodorowska, B. Husak, B. Klosterberg",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}