@InCollection{Burda:2019,
  author  = "B. Burda and B. Husak",
  title     = "Gotthelf [Gotthilf] Samuel Steinbart (1738-1809) - Propagator einer modernen Bildungs- und Erziehungsströmung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts",
  pages     = "629--642",
  year      = "2019",
  booktitle = "Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, ISBN: 9788395492372",
  editor    = "pod red. Małgorzaty Durbas",
  publisher = "Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza",
  address   = "Częstochowa",
}