@InCollection{Kurek:2018,
  author  = "L. Kurek",
  title     = "Aktywność twórcza Amazonek wperspektywie jakościowych badań pedagogicznych",
  pages     = "297--310",
  year      = "2018",
  booktitle = "Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich : W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ISBN: 9788364953989",
  editor    = "pod red. nauk. Joanny Głodkowskiej, Kaspra Sipowicza, Iwony Patejuk-Mazurek",
  publisher = "Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej",
  address   = "Warszawa",
}