@InCollection{Górny:2019,
  author  = "K. Górny",
  title     = "Prawo do sądu a wolność religii na przykładzie zakończenia umowy o pracę z nauczycielem katechetą",
  pages     = "357--370",
  year      = "2019",
  booktitle = "Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, ISBN: 9788366220874",
  editor    = "red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  volume    = "T. 3",
}