@InCollection{Kużdowicz:2019,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title     = "Podaż informacji a popyt na informacje w controllingu przedsiębiorstwa",
  pages     = "31--40",
  year      = "2019",
  booktitle = "Kierunki zmian i rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu, ISBN: 978837695",
  editor    = "red. M. Kowalewski",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego",
  address   = "Wrocław",
}