@InCollection{Jakubowska:2019,
  author  = "I. Jakubowska",
  title     = "Charakterystyka szkolnych działań profilaktycznych. Teoria i praktyka",
  pages     = "18--24",
  year      = "2019",
  booktitle = "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. 2019. Nauki humanistyczne i społeczne, ISBN: 9788366139183",
  editor    = "Jędrzej Nyćkowiak, Wojciech Pryliński",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
  volume    = "Część III",
}