@InCollection{Marciniszyn:2019,
  author  = "J. Marciniszyn and J. Klecha-Zygadło",
  title     = "Zielona Góra w obiektywie. Miasto w XX-wiecznych albumach fotograficznych",
  pages     = "261--270",
  year      = "2019",
  booktitle = "Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku, ISBN: 9788386970193",
  publisher = "Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury",
  address   = "Bydgoszcz",
  series    = "Architektura Miast",
  volume    = "VI",
}