@InCollection{Maciejewska:2019,
  author  = "R. Maciejewska",
  title     = "Społeczno-prawne uwarunkowania zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych",
  pages     = "143--160",
  year      = "2019",
  booktitle = "Generosos animos labor nutrit, ISBN: 9788366220270",
  editor    = "red. nauk. I. Gawłowicz, S. Maciejewski",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}