@InCollection{Zawodniak:2019,
  author  = "J. Zawodniak and M. Kruk",
  title     = "Retrospektywne studium nudy doświadczanej podczas nauki języków angielskiego i niemieckiego",
  pages     = "215--228",
  year      = "2019",
  booktitle = "Zbliżenia 5. Językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatologia, ISBN: 9788365038326",
  editor    = "red. Marta Woźnicka, Anna Stolarczyk-Gembiak, Marcin Trojszczak",
  publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie",
  address   = "Konin",
}